BIOS grafički cluster


J. J. Strossmayera 341
31000 Osijek
tel: 031/209-955
fax: 031/209-956

e-mail: klaster@inkubator.hr

Line

Eurolink

Djelatnost:
- vizualna komunikacija
- prizmavision reklamni panoi (3 rotirajuće plohe)
- panoi s unutrašnjim osvjetljenjem
- reklamni panoi za parkirne automateProizvodi

 

Kontakt informacije

adresa: Andrije Hebranga 7, 31000 Osijek
Tel: 031/358-911 | Fax: 031/359-618
e-mail: eurolink@os.htnet.hr
MB: 1132016
žiro račun: 2484008-1100783574
kontakt osoba: Ankica Taslidžić

:: povratak ::