BIOS grafički cluster


J. J. Strossmayera 341
31000 Osijek
tel: 031/209-955
fax: 031/209-956

e-mail: klaster@inkubator.hr

Line

Grafoplast

Djelatnost:
- digitalni tisak u boji malih naklada
- varijabilni tisak
- plastificiranje


Kontakt informacije

adresa: J.J.Strossmayera 341, 31000 Osijek
Tel: 031/377-002 | Fax: 031/209-956
e-mail: info@grafo-plast.hr
MB: 2809976300077
žiro račun: 2503007-1100019538
kontakt osoba: Damir Samardžić

:: povratak ::