BIOS grafički cluster


J. J. Strossmayera 341
31000 Osijek
tel: 031/209-955
fax: 031/209-956

e-mail: klaster@inkubator.hr

Line

Inovativo

Djelatnost:
inovativna marketinška rješenja, vizualna komunikacija/vanjsko oglašavanje, distribucija letaka i brošura


 

Kontakt informacije

adresa: Trg Lj. Gaja 6, 31000 Osijek
tel: Tel: 031/251-019
Fax: 031/251-005
e-mail: ured@inovativo.hr
MB: 92311644
Žiro račun: 2484008-1102444338
Kontakt osoba: Matija Gubica
Web: www.inovativo.hr

:: povratak ::