BIOS grafički cluster


J. J. Strossmayera 341
31000 Osijek
tel: 031/209-955
fax: 031/209-956

e-mail: klaster@inkubator.hr

Line

Trotoar

- digitalna i analogna fotografija
- 360o vizualizacija objekata i vanjskih površina


 

Kontakt informacije

adresa: Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek
Tel: 091/205-0000 | Fax: 031/251-005
e-mail: kresimir.lendic@os.htnet.hr
MB: 1505970300005
žiro račun: 2484008-1102223007
kontakt osoba: Krešimir Lendić

:: povratak ::