English language

BIOS grafički cluster


J. J. Strossmayera 341
31000 Osijek
tel: 031/209-955
fax: 031/209-956

e-mail: klaster@inkubator.hr

Line

Veliki tim grafičkog clustera BIOS svojim klijentima osigurava profesionalan pristup i vrhunsku kvalitetu proizvoda i usluga. Odaberite pojedinog člana clustera kako biste doznali više informacija o njihovim djelatnostima.

Članovi

Bogentis

Tel:031/306-050 | Fax:031/306-050
e-mail:bogentis@os.htnet.hr

Ćosić Papir

Tel:031/378-922 | Fax:031/209-956
e-mail: zvonko.cosic@os.t-com.hr

Escape

Tel:031/209-951 | Fax:031/209-952
e-mail: info@escapestudio.net
web: http://www.escapestudio.net

Eurolink

Tel:031/358-911 | Fax:031/359-618
e-mail: eurolink@os.htnet.hr
web: http://www.eurolink.hr

Grafoart

Tel:031/375-411 | Fax:031/375-411
e-mail: grafoart@grafoart.hr
web: http://www.grafoart.hr

Grafo plast

Tel:031/377-002 | Fax:031/209-956
e-mail: info@grafo-plast.hr
web: http://www.grafo-plast.hr

Hadrijan

Tel:031/273-273 | Fax:031/273-174
e-mail: we@hadrijan.com

Ivačić d.o.o.

Tel:031/562-366 | Fax:031/561-704
e-mail: ivacic@os.t-com.hr

Zoom video - multimedia

Tel:098/902-8617 | Fax:-
e-mail: igor.tonkovic@os.htnet.hr

Inovativo

Tel:031/251-019 | Fax:031/251-005
e-mail: ured@inovativo.hr
web: http://www.inovativo.hr